גל שני

שותף מנהל

גל משמש כשותף מנהל במשרד יוסי לוי ושות׳, ומרכז את תחום המכרזים.

לגל ניסיון בליווי ועדות מכרזים. גל ערך מכרזים והליכים תחרותיים רבים, מקומיים ובינלאומיים (בשפה העברית והאנגלית) לרכישת טובין, שירותים, בינוי ותשתית בשיטות שונות ומגוונות (B.O.T, C.M, T.K), מכרזי תקשורת ומכרזי מחשוב וטכנולוגיה מורכבים משולבי תוכנה וחומרה. במסגרת זו, מסייע גל בגיבוש העקרונות המשפטיים והמקצועיים של המכרז, בעריכת מסמכי המכרז, וזאת, תוך שימת לב מיוחדת לאיזון הנדרש בין צרכיו המסחריים והמקצועיים של הגוף הציבורי לבין הוראות הדין, בגיבוש מענה מלא לשאלות הבהרה ובהליך בדיקת ההצעות וכן מלווה, בעת הצורך, הליכי ליטיגציה במותבי השיפוט השונים. כמו כן, משמש גל כחבר מן המניין בוועדות המשנה של הגוף הציבורי וכיועץ בוועדות המכרזים.

בכובעו האחר, מלווה גל קבוצות ותאגידים מקומיים ובינ"ל פרטיים בהליכי התאגדות ובהגשת הצעות למכרזים מורכבים, לרבות ניהול משאים ומתנים בין חברי הקבוצה, עריכת הסכמי הקונסורציום, הסכמי JV, הסכמי קבלנות משנה, עריכת שאלות הבהרה למכרז, הגשת מסמכי ההצעה למכרז וכן ליווי ההליך המכרזי, לרבות מימוש זכות העיון וניהול ההשגות המתייחסות לתוצאות המכרז. בנוסף, מתמחה גל ברגולציה וממשל תאגידי בתחום דיני המכרזים ואף נטל חלק פעיל בהכנת תזכירי חקיקה לתיקונים הנערכים בתקנות חובת המכרזים. במסגרת האמור, עורך גל הרצאות והכשרות לוועדות מכרזים ובעלי תפקידים נוספים בדרגי ההנהלה הבכירה ובדרגי הביצוע, וכן מסייע לגופים ציבוריים בייסוד מבנה ארגוני ובגיבוש מתודולוגיות, נהלים פנימיים והנחיות לניהול תהליכי התקשרות, בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

במסגרת עבודתו, מעניק גל ליווי משפטי בתחום המשפט המנהלי ודיני המכרזים לגופים פרטיים וציבוריים רבים, לרבות תאגידים סטטוטוריים, משרדי ממשלה, עיריות ותאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, חברות ביטחוניות, מוסדות להשכלה גבוהה וגופים דו מהותיים. על הלקוחות בהם מטפל גל, נמנים, בין היתר, רשות שדות-התעופה, רשות המים, נתיבי ישראל, רכבת ישראל, משרד הביטחון, שביט שירותי ניהול למשרד הביטחון, יובלים אשדוד תאגיד המים והביוב, אוניברסיטת תל-אביב, שירותי בריאות כללית, מרכז החישובים הבינ-אוניברסיטאי (מחב"א), מפעל הפיס, אתרים חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב, עיריית קריית-ביאליק, פרטנר תקשורת, קבוצת אפקון, קבוצת שטאנג, קבוצת יעקובי (YSB) ועוד.

הליכים מייצגים אשר הובלו על ידי גל כוללים:
טיפול כולל בהליכי הרכש, המכרזים, ההקמה וההפעלה של שדה התעופה הבינלאומי רמון בתמנע, שעלותו מוערכת ב-1.7 מיליארד ₪;
ליווי הביצוע של פרויקט פולינום S3 עבור משרד הביטחון, שעלותו מוערכת ב-2 מיליארד ₪.
טיפול כולל בהליכי הרכש, המכרזים וההקמה של פרויקט המסילה המזרחית עבור נתיבי ישראל, שעלותו מוערכת ב-6 מיליארד ₪;
טיפול כולל בהליכי הרכש, המכרזים וההקמה של מערכות טכנולוגיות ובינלאומיות CUTE ו-HBS, שעלותן הכוללת מוערכת במאות מיליוני ₪;
ליווי הביצוע של פרויקט מט"ש אשדוד שעלותו מוערכת ב-140 מיליון ₪ עבור תאגיד המים יובלים;
טיפול כולל בהליכי הרכש, המכרזים, ההקמה וההפעלה של בית מלון בנתב"ג, שעלותו מוערכת ב-100 מיליון ₪;
גיבוש המתודולוגיה וכן הסדרה ועריכה של נהלים ותהליכי התקשרות מקיפים בהתאם לתקנות חובת המכרזים, עבור רשות שדות התעופה ונתיבי ישראל, לרבות הטמעה והדרכות מקיפות למאות מועסקים בדרגים שונים;

צור קשר

gals@ljlaw.co.il

054-2815018

Vcard

השכלה

תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות יתרה) אוניברסיטת בר-אילן, 2003
תואר שני במשפטים (בהצטיינות) אוניברסיטת בר-אילן, 2004