רונית ניידרמן

שותפה

רונית מתמחה במשפט מנהלי ומכרזים במשרד יוסי לוי ושות׳ והינה שותפה במחלקת המכרזים, התשתיות והמשפט המינהלי.

במסגרת עבודתה, מייעצת רונית באופן שוטף לחברות קבלניות, גופים ביטחוניים, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים, לרבות בעריכת חוות דעת משפטיות, מתן יעוץ משפטי שוטף לוועדות מכרזים, גיבוש נהלים פנימיים והנחיות ביחס להתקשרויות ולאופן בחירת ספקים וליווי דירקטוריונים של חברות ממשלתיות (כולל השתתפות בישיבות דירקטוריון וועדותיו).

בנוסף, מלווה רונית את לקוחות המשרד בעריכת מכרזים וניהול הליכים תחרותיים, לרבות בניהול משא ומתן, עריכת הסכמים מסוגים שונים, עריכת מכרזי מסגרת מורכבים, מכרזי טובין, מכרזי שירותים, מכרזי בינוי ומכרזי תשתית. רונית גם עוסקת בייעוץ בסוגיות מורכבות בתחום הממשל התאגידי לחברות ממשלתיות.

טרם הצטרפותה למשרד, נמנתה רונית על הצוות המשפטי של חברת רכבת ישראל.

צור קשר

ronitn@ljlaw.co.il

050-6922677

Vcard

תחומי עיסוק

שנת הסמכה

2010, ישראל

השכלה

תואר ראשון במשפטים, הקריה האקדמית קריית אונו, 2009
תואר שני במשפטים (בהצטיינות), אוניברסיטת בר אילן, 2013