יפתח זיידמן

יועץ מיוחד

ליפתח ניסיון עשיר ומגוון במיוחד בליווי עסקאות מימון פרויקטים ומימון חברות, ליווי הגשה למכרזים ועריכת מכרזים, ליווי ביצוע לפרויקטים הנדסיים, ניהול תביעות וניהול מחלוקות, ליווי התקשרויות ורכש בינ"ל בתחום, ליווי תהליכי פיתוח וייזום פרויקטים, וכן בליווי עסקאות רכישה ומכירה, וביצוע השקעות בתחומי התמחותו.

הניסיון הרב שצבר יפתח במהלך למעלה מעשור שנים בתחום וכן ניסיונו הייחודי בתחום כיועץ משפטי מחברת הנדסה חובקת עולם, מקנים ליפתח יכולת להבין ולספק טוב יותר את צרכיהם העסקיים של לקוחותיו, גם תוך הקפדה על הסטנדרטים המשפטיים הנהוגים במשרדים המובילים בישראל ובעולם, וגם תוך היכרות עם ההיבטים המסחריים וההנדסיים המקצועיים הייחודיים של עולם הפרויקטים והתשתיות.

במסגרת זו, ליפתח ניסיון רב בליווי וטיפול בעשרות עסקאות ופרויקטים, בהם כמה וכמה מהעסקאות והפרויקטים המשמעותיים והחלוציים ביותר בישראל, בהיקף מצטבר של כמה מיליארדי דולר, וכן בייעוץ וליווי לכל הצדדים בתחום הפרויקטים, בהם יזמים, בנקים וגורמי מימון, קבלנים ישראליים ובינ"ל, יועצים וספקים.

ניסיונו של יפתח כולל בפרט את מרבית תחנות הכוח המונעות בגז בישראל, בין בשלבי הייזום, בין בתהליכי הסגירה הפיננסית ובין בשלב ליווי הביצוע, עשרות פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, וכן מגוון רחב של פרויקטים בתחומי התחבורה, מים, תשתיות, הנדסה, פרויקטים מסווגים, פרויקטי בינוי והקמת מפעלים עתירי-ידע.

משפט מסחרי:

ליפתח ניסיון רב ומומחיות בעריכה, ניהול מו"מ וסגירה של מאות התקשרויות מסחריות בינ"ל ומקומיות, והוא מנוסה ביותר בליווי ההתקשרויות גם במהלך ביצוע חוזים ובניהול מחלוקות ועריכת הסדרים לגביהם. ניסיונו של יפתח כולל עריכה וניהול משאים ומתנים של הסכמי שירותים ארוכי טווח, הסכמי מכירה והסכמי אספקה, הסכמי הנדסה וטכנולוגיה, הסכמי רכש, הסכמי ייעוץ ותכנון, הסכמי הקמה (EPC ו-Design Build), הסכמי תפעול ותחזוקה (O&M), הסכמים לוגיסטיים, הסכמי זכיינות, תוכנה והפצה, והסכמי רישיונות ומכירות, וכן בניית מערכי חוזים מסחריים עבור פרויקטים ותהליכי רכש מקומיים ובין-לאומיים.

מימון פרויקטים:

ליפתח ניסיון רב בתחום מימון פרויקטים וניסיונו כולל מספר רב של עסקאות מימון וסגירות פיננסיות, בהן כמה מהגדולות שהיו בישראל. במסגרת זו, יפתח מיומן בעריכה, ניהול מו"מ, ניהול תהליכי סגירות פיננסיות וכן תפעול של הסכמי מימון מורכבים לגיוסי הון וחוב, בכל המתווים, לרבות מימון חברות ומימון פרויקטלי – הן מצד יזמים והן מצד בנקים ומלווים מוסדיים, וכן בטיפול בהסכמי קונסורציום וסינדיקציה.

מכרזים:

ליפתח ידע וניסיון בניהול ועריכת מכרזים, ובליווי הגשה למכרזים ציבוריים ופרטיים, להקמה, רכש, בינוי, מכרזי PPP/BOT/PFI, מכרזי משרד הביטחון, משרד האנרגיה והמים, משרד התחבורה, משרד האוצר ומכרזי הצבא האמריקאי (COE).

מחלוקות ותביעות קבלניות

ליפתח מומחיות ייחודית בתחום של ליווי הקמה וניהול פרויקטים, לרבות במסגרת מגה פרויקטים. במסגרת זו, יפתח מייעץ ומייצג הן מזמינים, הן קבלנים ראשים והן קבלני משנה בכל מהלך שלבי הביצוע והמסירה, לרבות ניהול אישור חריגים, ניהול מו"מ מסחריים וניהול תביעות שוטפות, וכן מעניק ליווי משפטי-מקצועי בתהליכי בירור מחלוקות, בוררויות וליווי מקצועי בתיקי ליטיגציה מורכבים בתחומי עיסוקו.

דיני תאגידים:

ליפתח ניסיון בליווי וייעוץ משפטי להנהלות ודירקטוריונים, עריכת הסכמי בעלי מניות ושותפויות, ניהול ממשל תאגידי בחברות, ניהול סיכונים בחברות, ניהול סכסוכי בעלי מניות, רגולציה, ניהול משברים וליווי מחלוקות משפטיות וכן ליווי עסקאות לרכישת חברות, נכסים ופעילות וליווי שוטף בתהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה, בפרט בתחומי התמחותו.

צור קשר

yiftachz@ljlaw.co.il

03-5102491

Vcard

השכלה

תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב, 2006.
מנהל סיכונים ראשי מוסמך (חבר באיגוד מנהלי סיכונים ראשיים בחברות) ובוגר תוכניות וקורסים נוספים הנוגעים למשפט המסחרי, לניהול משאים ומתנים ולתחום הפרויקטים.