משה פולאקביץ

שותף

משה עומד בראש מחלקת תכנון ובניה במשרד יוסי לוי ושות׳.

למשה ניסיון רב בייעוץ משפטי לגופים ציבוריים, לחברות פרטיות וציבוריות, וליזמים, בהיבטים משפטיים מגוונים הנוגעים לשלבי התכנון, הרישוי והבנייה של פרויקטים רחבי-היקף.

משה מלווה באופן שוטף מיזמי תשתית משמעותיים, לרבות בטיפול בהפקעות הנלוות אליהם.
השירותים אשר מעניק משה כוללים מתן ייעוץ שוטף בשלב התכנון והרישוי, וכן ייצוג בבתי המשפט ומוסדות התכנון והבניה בהליכים משפטיים שעניינם תכניות מתאר, רישוי בניה, תביעות לירידת ערך, תביעות פיצויים בגין הפקעות מקרקעין וכן בהליכים אזרחיים ופליליים הנוגעים להליכי התכנון והבניה. משה מלווה את קידומן של תכניות מתאר בפני מוסדות התכנון השונים, לרבות תכנית מתאר ארציות מפורטות, תכניות לתשתית לאומית, תכניות דרך ועוד.

בנוסף, משה מעניק ליווי משפטי להליכי חקיקה ורגולציה, בתחומי התכנון והבניה, לרבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, ובמסגרת זו לקח חלק בדיוני ועדת הפנים של הכנסת, במגעים עם משרדי הממשלה השונים, ובדיונים בפני ועדות המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה.

משה בעל ניסיון רב בהליכי היטל השבחה ותביעות לפגיעה עקב נזקי תכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, ומייצג את לקוחות המשרד בנושאים אלה מול ועדות הערר ובתי המשפט. משה אף מעניק ייעוץ משפטי ללקוחות המשרד בנושאים שונים בתחום המקרקעין, לרבות התנהלות והסכמים מול רשות מקרקעי ישראל, משרדי הממשלה השונים, וגופים שלטוניים אחרים. כמו כן, משה מעניק ללקוחות המשרד ייעוץ משפטי וליווי בסוגיות הנוגעות לרישוי עסקים, מיסוי מוניציפאלי וענייני מקרקעין שוטפים.

במהלך פעילותו במשרד, מלווה משה את הקמתם של כמה ממיזמי התשתית הגדולים בישראל, בהם מסילת הרכבת המזרחית, מסילת הרכבת הרביעית בציר האיילון (תת"ל 33), שדרוג של דרכים ארציות ומחלפים חדשים וסלילת נתיבי תחבורה ציבורית.
משה מייצג את לקוחותיו בתביעות בהיקפים כספיים משמעותיים מאוד, בהן ניתן למנות עשרות תביעות שהוגשו כנגד אישורה של תת"ל 22 בהיקף של למעלה ממאה מיליון ₪, עשרות תביעות שהוגשו עקב אישורה של תת"ל 2 (כביש 16 לירושלים) בהיקף של כמאה מיליון ₪, וכן בהליכים רבים נוספים.
בין היתר, מלווה משה את יישומו של הסכם המסגרת שנחתם עם עיריית קרית ביאליק להקמתה של שכונה חדשה בעיר הכוללת מעל 7,000 יחידות דיור חדשות, לרבות התשתיות הנדרשות לשם כך.

טרם הצטרפותו למשרדנו, עסק משה בתחומי התמחותו במחלקות תכנון ובניה של שניים מהמשרדים הגדולים בישראל.

צור קשר

moshep@ljlaw.co.il

03-5102491

Vcard

תחומי עיסוק

שנת הסמכה

2009, ישראל

השכלה

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, 2008
תכנית בלימודי כלכלה, אוניברסיטת תל אביב, 2008