דיני עבודה

משרד יוסי לוי ושות' עוסק בכל תחומי משפט העבודה האישי והקיבוצי ולו ניסיון רב בייצוג מעסיקים ועובדים כאחד. המשרד מייצג מעסיקים ועובדים בשימועים, בגישורים ובבוררויות ובכל סוגי ההליכים המשפטים בדיני העבודה לרבות סכסוכים קיבוצים, תובענות ייצוגיות וצווי מניעה. המשרד מלווה מעסיקים בתאגידים בינלאומיים שלהם שלוחות בחו"ל בנושאים הקשורים ליחסי עבודה, הכנת חוזי עבודה וחוזי ניוד לעובדים שעברו למדינות שונות.

כמו כן, מתמחה המשרד בליווי חברות גדולות בבניית רגולציה פנימית והטמעה של מדיניות ממשל תאגידי בדיני עבודה, כאמצעי לניהול סיכונים משפטיים ותדמיתיים ולצמצום החשיפה המשפטית של נושאי משרות בכירות ודירקטורים להליכים אזרחיים ומנהליים, לסנקציות פליליות ולתובענות ייצוגיות.

בנוסף, מספק משרדנו ייעוץ לחברות בנושא העסקת עובדים זרים ומומחים בהתאם לרגולציה המחמירה הקיימת כיום, העסקה עקיפה של עובדים באמצעות חברות קבלן וחברות שירותי כוח אדם, לרבות הכנת חוזים הכוללים תניות שיפוי וערבויות, כאמצעי לצמצום החשיפה הנובעת מהעסקה משולשת של עובדים.

ניסיון מייצג בתחום דיני העבודה:
המשרד מלווה ומייצג בתחום דיני העבודה כמה מהחברות הגדולות והמובילות במשק, בכללן, את קבוצת אלקו החזקות ואלקטרה מוצרי צריכה, קבוצת יעקובי, רשת עמל 1, מל"ם תים ורשויות ממשלתיות שונות. המשרד מעניק ייצוג חברות מובילות במשק בציות לדיני העבודה בהתקשרות חוזיות אסטרטגיות שלהן, ומסייע לגופים במגזר העסקי והציבורי בציות להוראות החוק למניעת הטרדה מינית. בנוסף, מלווה המשרד מעסיקים ישראליים וזרים בתחום ההגירה התאגידית ובהנפקת אשרות עבודה למומחים זרים.

  • BDI
Array ( )