תכנון ובנייה

מחלקת התכנון והבניה שבמשרד יוסי לוי ושות' מחזיקה במומחיות וניסיון רבים בהליכי תכנון ובניה מורכבים, הן של מיזמי התשתיות הגדולים ביותר בארץ והן של מיזמי נדל"ן בתחומים אחרים.

המחלקה מייצגת ומלווה את לקוחות המשרד בהליכי תכנון ורישוי שונים, בפני כל מוסדות התכנון, הארציים והמקומיים, גם מצידם של יוזמי ההליכים וגם בהתנגדויות להליכים שונים בהליכים משפטיים בפני בתי המשפט המנהליים ובית המשפט העליון, וכן בהליכים בפני ועדות הערר המחוזיות.

למשרד מומחיות רבה וניסיון עשיר בייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים לתביעות לירידת ערך לפי חוק התכנון והבניה, והוא מייצג מאות תביעות לירידת ערך בהיקף מצטבר של מאות מיליוני ₪. בנוסף, למשרד ניסיון רב בייצוג גורמים שונים (מפקיעים ונפקעים) בתביעות לפיצויי הפקעה, השגות והליכים נוספים. למחלקת התכנון והבניה ניסיון רב-שנים בהליכים הנוגעים להפקעת קרקעות, לרבות בהליכים ייחודיים ומקדמיים אשר טופלו לראשונה בארץ על ידי המחלקה (לדוגמה, הפקעת קרקעות בתת-הקרקע במסגרת הקמתן של מנהרות הכרמל).

מחלקת התכנון והבניה מלווה באופן שוטף את הקמתם של מיזמי התשתיות הגדולים בישראל ומספקת חוות דעת, ייעוץ משפטי שוטף בהיבט הסטטוטורי ובהיבט הקנייני, מלווה את הליכי המשא והמתן ועריכת ההסכמים ומייצגת בהליכים משפטיים, במידת הצורך, את הקמת אותם המיזמים לכל אורך התקופה.

ניסיון מייצג בתחום התכנון והבניה:
בין המיזמים המלווים ע"י המשרד, מצויים מיזמי התשתיות הגדולים בישראל. ביניהם – כביש 531, מסילת הרכבת המזרחית, מסילת הרכבת הרביעית באיילון, שדרוג כבישים ארציים (כגון כביש 77, כביש 31, כביש 4, כביש עוקף-קריות וכן הלאה) והקמתם של מחלפים רבים. כמו כן, מייצגת מחלקת התכנון והבניה בהליכים הנוגעים להיטלי השבחה, טיפול בדרישות תשלום, ייצוג בפני ועדות ערר ושמאים מכריעים והליכים בבתי המשפט.
למחלקת התכנון והבניה במשרדנו ניסיון ייחודי בליווי רשויות מקומיות בהליכי חתימתם של הסכמי גג, במסגרתם, היא מספקת ליווי משפטי ייחודי אל מול כלל הגורמים הנדרשים (בהם משרדי הממשלה השונים, רשות מקרקעי ישראל ורשויות נוספות), במהלך המשא ומתן לצורך גיבושם של הסכמי-גג.
נוסף על כך, מלווה משרדנו רשויות שונות במהלך יישומם של הסכמי-הגג, בהם ליווי הקמת שכונות מגורים, הקמת התשתיות הנדרשות, ייצוג אל מול יזמים ובעלי זכויות וליווי תכנוני שוטף. במהלך פעילותה, נדרשת מחלקת התכנון והבניה ללוות הליכי חקיקה שונים, ובמסגרת זאת, לוקחת המחלקה חלק בישיבות ועדות הכנסת השונות ובוועדות של גופים מנהליים שונים (כמועצה הארצית לתכנון ובניה).

  • BDI
  • Dun's100